KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Centres d´accueil
Villes et municipalités
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
NATURE ET SA PROTECTION
  CHKO BESKYDY
Sites classés
Přírodni zajímavosti
Grottes et abysses
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Sentiers touristiques
 
CULTURE, DIVERTISSEMENT, SPORT
  Culture et divertissement
Sport et relaxation
Zimní sporty
Kudy z nudy
Vacances actives
 
MONUMENTS AT ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Châteaux-forts et châteaux
Monuments et architecture
Monuments ecclesiastiques
 
TOURISME ET LOISIR
  Agrotourisme
Tourisme pédestre
Cyclotourisme
Aquatourisme et sports
Tourisme du vin
 
THERMALISME
  Stations balnéaires
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedůra
Přírodní léčivé zdroje
 
TOURISME DE CONGRES
  Expositions et parcs des expositions
Centres de congres
Organisation des expositions et promotion
 
HÉBERGEMENT ET ALIMENTATION
  Terrain de camping, campement
Hotels, Pensions
Chaty a chalupy
Résidences de vacances
Autre hébergement
Restaurants
Příjemné posezení
Specialités gastronomiques
 
Království perníku

Vsetín se snaží naplňovat svou koncepci kultury

Město Vsetín vypracovalo a schválilo v roce 2011 Koncepci rozvoje kultury města Vsetín na období let 2011 – 2015. Navrhovaná opatření byla koncipována tak, aby byla dotčena celá oblast kulturních aktivit. Zahrnují jak budování a údržbu infrastruktury, tak i pestrou a bohatou nabídku kulturních programů pro všechny věkové kategorie, ale také uchovávání kulturního dědictví a péči o kulturní památky.
Na vypracování koncepce kultury se podíleli pracovníci odboru školství a kultury městského úřadu a členové Komise kultury rady města pod vedením II. místostarosty Petra Kořenka, který má tuto oblast ve své gesci. Dalšími spolupracujícími organizacemi byly Dům kultury Vsetín, Muzeum regionu Valašsko a Masarykova veřejná knihovna. Tyto organizace pravidelně získávají podněty od občanů a spolupodílí se pak na jejich zapracovávání do připravovaných programů a podílí se na rozvoji kultury a cestovního ruchu ve Vsetíně.

„Ambicí vedení města je učinit ze Vsetína v rámci širšího regionu centrum kultury a vytvořit nabídku, která bude mít význam i pro rozvoj cestovního ruchu,“ vysvětlil Petr Kořenek a dodal: „Věříme, že úkoly stanovené v koncepci postupně naplníme a podpoříme rozvoj kulturního dění ve Vsetíně.“

Komise kultury před nedávnem provedla hodnocení a konstatovala, že některé z úkolů stanovených koncepcí se již podařilo naplnit.

Došlo k přestěhování dětského oddělení knihovny do nově zrekonstruovaných prostor na Dolním náměstí. Stávající prostory bylo potřeba uvolnit a tak bylo stanoveno hlavním cílem tohoto kroku poskytování služeb knihovny v jednom místě jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Dále byla rozšířena spolupráce s Muzeem regionu Valašsko, kde byly podpořeny Templářské slavnosti. Vsetín také aktivně podporuje kulturní akce pořádané občanskými sdruženími či neziskovými organizacemi, Alcedem, školami a dalšími subjekty. Podpořeny tak byly akce Divadelní Vsetín, Letní filmový maraton, Literární jaro nebo Multižánrový křesťanský festival UNITED.

V rámci přijatých opatření byla změněna organizace vystavování v Galerii Stará radnice. K výstavám je nyní více využíván i vestibul kina Vatra. Město chce vytvářet podmínky a finančně podporovat tradiční folklorní soubory, ochotnická divadla, sborový zpěv a další aktivity. Důležitou součástí oblasti kultury je také ochrana kulturních památek a péče o kulturní dědictví. Opravy za téměř 800 tisíc korun se tak v loňském roce dočkala kašna na Horním náměstí. Byl také zpracován projekt v rámci přeshraniční spolupráce ČR - SR, jehož součástí je i úprava vstupních prostor kina, které by mělo více sloužit různým kulturním aktivitám.

Město Vsetín vynaložilo v roce 2012 z rozpočtu na činnost kulturních institucí a kulturu přibližně 29 373 000 Kč.


Zpracovala: Adéla Kousalová
Další informace: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667
DALŠÍ INFORMACE: Vsetín
Zveřejněno 09.07.2013 v 16:26 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Régions touristiques ČR
Turistické oblasti ČR
Régions pittoresques
 
RECHERCHE
  Centre de recherche
Rejstřík oblasti
Databanque des activités
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Actualités et nouvelles
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Centres d´accueil
Services de guide touristique

Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Activités folkloriques et festivals
Activités touristiques
Kalendář kongresů a konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLORE ET TRADITIONS
  Etnografický region
Etnografický subregion
Associations folkloriques
Ensembles folkloriques
Festivals folkloriques
Traditions folkloriques et coutumes
Métiers traditionels et produits
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Occasions d´investissement
Průmyslové zóny
Immobiliers a vendre
Production industrielle
Production alimentaire