KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Mokřady Vesník [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Mokřady Vesník

Základní údaje:
PP Mokřady Vesník tvoří dvě oddělené lokality v údolí potoka Vesník vzdálené od sebe asi 0,6 km. První z nich představuje mokřadní louku v údolní nivě potoka Vesník u točny autobusu (Dolní Vesník), leží v nadmořské výšce 335 až 340 m. Druhá lokalita Břehy představuje svahové pěnovcové prameniště, leží v nadmořské výšce 455 až 470 m. Katastrální Vsetín. Vyhlášeno v r. 1999. Celková výměra 1,47 ha.

Motiv ochrany:
Zachovalá mokřadní společenstva na podmáčených loukách a svahových prameništích s pěnovcem, výskyt ohrožených druhů vstavačovitých, zejména kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis).

Geologie, půdní poměry:
Geologický podklad tvoří vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. V lokalitě Břehy se tvoří na prameništi pěnovce. Půdním typem je kambizem typická (Břehy) a v kambizem pseudoglejová až pseudoglej kambický na lokalitě u točny autobusu.

Botanika:
V údolní nivě potoka Vesník u točny se nacházejí společenstva pcháčových mokřadních luk svazu Calthion s bohatou populací prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). K typickým druhům zde patří blatouch bahenní (Caltha, palustris), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), děhel lesní (Angelica sylvestris), hrachor luční (Lathyrus pratensis), pcháč potoční (Cirsium rivulare), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) aj.

Květena svahového pěnovcového prameniště s nízkými ostřicemi (lokalita Břehy) náleží svou floristickou skladbou do svazu Caricion fuscae s výraznou dominancí suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). Dále se zde nachází mokřadní luční společenstvo svazu Calthion a společenstvo bezkolencových luk vlhčích stanovišť svazu Molinion. Bohatou populaci zde vytváří kruštík bahenní (Epipactis palustris), méně častý je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), na sušších místech je hojná prvosenka jarní (Primula veris). Náletové dřeviny, především hloh (Crataegus spec.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa srdčitá (Tilia cordata) jsou na této lokalitě postupně odstraňovány.

Zoologie:
Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. Vhodné hnízdní podmínky zde nacházejí běžné druhy ptactva, např. budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), krutihlav obecný (Jinx torquilla) v lokalitě Břehy, pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), strnad obecný (Emberiza citrinella), ťuhýk obecný (Lanius collurio) aj.

Lesnictví:
Malou část lokality u točny tvoří listnatý les s přirozenou skladbou rostlin s lípou srdčitou (Tilia cordata) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus).

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Lokalita u točny je pravidelně každoročně kosena, v minulosti byla využívána jako extenzivní pastvina. Péče v lokalitě Břehy je soustředěna na pravidelné kosení v intervalu dvou až tří let a na odstraňování náletu. U obou lokalit je nutné zabránit jakýmkoliv pokusům o odvodňování.


Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in KÚ Zlín, AOPK ČR
Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka J., Trezner J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 24.03.2011 v 11:04 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba