KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Louka pod Rančem [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Louka pod Rančem

Základní údaje:
PP Louka pod Rančem představuje květnatou louku na sušším stanovišti obklopenou lesem. Nachází se pod kótou Brhleny (576 m n.m.) na jižně orientovaném údolním svahu potoka Červenka v nadmořské výšce 490 až 520 m, asi 4 km východně od městské části Jasenice, katastrální území Vsetín. Vyhlášeno v r. 1999. Výměra 0,72 ha.

Motiv ochrany:
Druhově bohatá společenstva květnatých luk s výskytem suchomilných a teplomilných druhů včetně vstavačovitých.

Geologie, půdní poměry:
Geologický podklad tvoří vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Půdním typem je kambizem typická, varieta kyselá.

Botanika:
Pestrá květena přepásaných karpatských luk s mozaikovitou vegetací různých společenstev s teplomilnými a suchomilnými prvky. Typická společenstva svazu Cynosurion s bohatou populací orlíčku obecného (Aquilegia vulgaris) a prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina). Z dalších druhů zde rostou devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), jetel horský (Trifolium montanum), jetel prostřední (Trifolium medium), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), prvosenka jarní (Primula veris), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), tužebník obecný (Filipendula vulgaris) aj.

Na louce se nacházejí také rozptýlené skupinky keřů a stromů s lískou obecnou (Corylus avellana), bezem červeným (Sambucos racemosa), habrem obecným (Carpinus betulus) a dubem zimním (Quercus petraea), na okrajích rezervace ještě s břízou bělokorou. V podrostu se vyskytuje okrotice dlouholistá (Cephlalanthera longifolia) a hlístník hnízdák (Neotia nidus-avis).

Zoologie:
Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. Na louce se vyskytuje množství různých druhů hmyzu, zejména motýlů, např. perleťovci, modrásci, okáči aj. Vhodné podmínky zde nachází několik druhů plazů, ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anquis fragilis). Vhodné podmínky ke hnízdění zde nachází několik druhů ptactva, např. budníček menší (Phylloscopus collybita), linduška lesní (Anthus trivialis), ťuhýk obecný (Lanius collurio) aj.

Lesnictví:
V ochranném pásmu se nacházejí převážně listnaté lesy typu habřin Carici pilsae-Carpinetum s habrem obecným (Carpinus betulus), bukem lesním (Fagus sylvatica), jedlí bělokorou (Abies alba), lípou srdčitou (Tilia cordata) aj. Na západní straně byly v minulosti další luční porosty, které byly v 90. letech 20. stol. osázeny smrkem ztepilým.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Louka je extenzivně využívána - každoročně pravidelně kosena. Vhodné by bylo občasné přepasení dobytkem. V současnosti je ohrožována sukcesí dřevin a expanzivních druhů travin (válečky prapořité).

Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in KÚ Zlín, AOPK ČR
Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka J., Trezner J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 24.03.2011 v 11:02 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba