KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Bezedník

Rybník Bezedník, foto © Z. Podešva (13.3.2002)
Rybník Bezedník, foto © Z. Podešva (13.3.2002)
Základní údaje: Přírodní památku Bezedník tvoří rybník stejnojmenného názvu a jeho bezprostřední okolí. Kromě rybníka je součástí PP i krátký úsek potoka nad i pod rybníkem, včetně smíšeného lesního porostu v nivě potoka. PP Bezedník leží v Hostýnských vrších 1 km SZ od obce Lukov v nadmořské výšce 323 m, katastrální území Lukov. Výměra 1,6811 ha.

Vyhlášení: Nařízení Okresního úřadu Zlín, 1991. Důvod vyhlášení: ochrana početných populací celé řady druhů obojživelníků, kteří zde nacházejí příznivé podmínky pro rozmnožování.

Botanika: Les kolem potoka je silně podmáčený. Na několika místech se tvoří bahnité mokřady a tůňky. Vegetace je složena především z druhů, které jsou charakteristické pro smíšené lesní porosty pahorkatin, nacházejí se zde rostliny typické pro mokřadní biotopy jako blatouch bahenní (Caltha palustris), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), devětsil bílý (Petasites albus), na sušších místech prvosenka vyšší (Primula elatior), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) aj. Břehy rybníka lemuji zástupci běžných rostlinných druhů. Zoologie: Z obojživelníků se zde vyskytují následující druhy: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Pozoruhodný je výskyt tří druhů čolků a všech tří našich druhů "hnědých” skokanů na jedné lokalitě. Přítomnost čolka karpatského (Triturus montandoni) nebyla doposud hodnověrně prokázána. V potoce pod rybníkem přežívá vitální populace raka říčního (Astacus astacus).

Při entomologickém průzkumu, který byl zaměřen především na vodní brouky, bylo na této lokalitě zjištěno 42 druhů, např. Haliplus laminatus, Acilius sulcatusm, Acilius canaliculatus, Agabus sturmi, Dytiscus marginalis, Hydroporus incognitus, Hydroporus memnonius, Platambus maculatus, Hydraena gracilis. Z vodních ploštic zde byla nalezena i vzácnější jehlanka válcovitá (Ranatra linearis).

Hospodářské využívání, management: Před vyhlášením chráněného území býval rybník často v jarních měsících vypuštěn za účelem vápnění dna, či vykonávání jiných prací. Po provedení potřebných zásahů byl sice opět napuštěn, ale snůšky vajíček těch druhů obojživelníků, u kterých dochází k páření brzy na jaře, byly z největší části zničeny. Současný režim stanovuje, že rybník je nutno udržovat trvale napuštěn v období od 1. března do 30. září bez náhlých změn ve výšce vodní hladiny. Případné změny od tohoto nařízení, které mohou být vynuceny klimatickými faktory (např. déletrvající zimou), musí být konzultovány a schváleny referátem životního prostředí Okresního úřadu ve Zlíně. Území je cenné i z hlediska krajinářského.
Devětsil bílý, foto © Z. Podešva
Devětsil bílý, foto © Z. Podešva

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 10:25 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba