KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Navrhovaná přírodní rezervace Makyta - Valašská Kyčera

Základní údaje: Navrhovaná přírodní rezervace Makyta - Valašská Kyčera se nachází v horním konci údolí Kychové v okolí vrcholu Makyta (923,3 m) a Valašská Kyčera (863 m) v Javorníkách, na hranicích se Slovenskem. Katastrální území Huslenky, CHKO Beskydy. Výměra: cca 130 ha.

Motiv ochrany: Rozsáhlé horské bukové lesy s jedlí, klenem a smrkem s prameništi a drobnými skalními výchozy, výskyt velkých šelem.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen komplexy jílovců a pískovců zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše.

Botanika: V horských bučnách se zastoupením jedle bělokoré (Abies alba), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a smrku ztepilého (Picea abies) se vyskytuje typická pestrá květena karpatských bučin, zejména v jarním aspektu, např. dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), mléčivec horský (Cicerbita alpina), česnek medvědí (Allium ursinum), křivatec žlutý (Gagea lutea), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) aj. Byl zde nalezen také vzácný mech Hylocomium umbratum. Ze vzácnějších druhů hub je pozoruhodný výskyt hřibu nachovýtrusného.

Zoologie: Typická fauna horských jedlobučin. Z ptáků se zde vyskytuje např. strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), čáp černý (Ciconia nigra), kos horský (Turdus torquatus), lejsek malý (Ficedula parva), žluna šedá (Picus canus), vzácně zde hnízdí i ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Areál výskytu velkých šelem, v posledních letech se v oblasti Makyty pravidelně zdržuje především rys ostrovid (Lynx lynx), zatoulá se sem medvěd hnědý (Ursus arctos) a někdy i vlk evropský (Canis lupus).

Management, ohrožení, návrhy opatření: Území je součástí nadregionálního biocentra ÚSES. Byl zde proveden inventarizační botanický a mykologický průzkum a průzkum savců.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 13:25 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba