KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Bražiska

PP Bražiska (19.1.2003)
PP Bražiska (19.1.2003)
Základní údaje: Přírodní památka Bražiska se nachází na levém údolním svahu Vsetínské Bečvy na severovýchodním okraji Hostýnských vrchů, sz. od obce Jarcová, asi 1,5 km jihozápadně od Valašského Meziříčí. Katastrální území Jarcová, okres Vsetín. Celková rozloha 5 ha.

Motiv ochrany: Listnatý les s přirozenou skladbou dřevin a typickou karpatskou květenou v bylinném patře.

Geologie, půdní poměry: V ochranném pásmu přírodní památky se nacházejí skalní výchozy křivských vrstev v délce asi 400 m (od soutoku s Křivským potokem k jihu), které náleží ke zlínskému souvrství račanské jednotky magurského flyše. Jsou dobře patrné v řečišti Bečvy a při levém břehu. Jednotlivé pískovcové lavice se vyznačují vyšší odolností vůči zvětrávání a přítomností organodetritického materiálu (úlomky řas litothamnií, skořápky velkých foraminifer, jehlice hub, atd.), dosahují mocnosti většinou do 1 m. Jedná se o typické sedimenty turbiditních proudů, které v řece vytvářejí drobné peřeje.

Botanika: Bylinné paro je tvořeno typickou karpatskou květenou, vyskytují se zde např. ladoňka karpatská (Scilla kladnii), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj vlčí (Aconitum vulparia), jaterník podléška (Hepatica nobilis) na svém nejvýchodnějším nalezišti v České republice (zároveň jediná lokalita v okrese Vsetín), kopytník evropský (Asarum europeaum),prvosenka jarní (Primula veris), prvosenka jarní (Primula elatior), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) aj.

Zoologie: Zoologický průzkum dosud nebyl prováděn, z ptáků zde hnízdí např. strakapoud malý (Dendrocopos minor), v křovité stráni nad Bražisky vzácná pěnice vlašská (Sylvia nisoria) SO a ťuhýk obecný (Lanius collurio) O. V řece Bečvě se vyskytuje asi 10 druhů ryb, nejbohatší druhové zastoupení je v místech s peřejemi a skalními prahy, kde je možné pozorovat např. parmu obecnou, ouklejku pruhovanou, jelce tlouště, hrouzka obecného, pstruha obecného a duhového, mřenku mramorovou a ostroretku stěhovavou.

Lesnictví: Listnatý les s přirozenou skladbou dřevin, zastoupeny jsou lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphylla), dub zimní (Quercus petraea), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr, ojediněle buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba).

Management, ohrožení, návrhy opatření: Území je ohroženo především nevhodným lesním hospodařením, sesuvy půdy a pracemi při opravě regulace řeky Bečvy po ničivých povodních v roce 1997. Na okraji přírodní památky na levém břehu Bečvy je umístěna informační tabule nově zřízené naučné stezky T. G. Masaryka se základními informacemi o tomto zvláště chráněném území (zastávka č. 11).
Výchozy křivských vrstev vytvářejí v řečišti Bečvy příčné prahy (19.1.2003)
Výchozy křivských vrstev vytvářejí v řečišti Bečvy příčné prahy (19.1.2003)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 10:03 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba