KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Národní přírodní rezervace Radhošť

Národní přírodní rezervace Radhošť
Národní přírodní rezervace Radhošť
Základní údaje: Území tvoří velmi prudký podhřebenový severní svah kolem vrcholu Radhostě (1129 m) až po rozsochu Mjaší. Svah je rozrytý stžemi zdrojnic potoků a překrytý balvanitými sutěmi a mělkou vrstvou zvětralin. Nadmořská výška 660-1120 m, katastrální území Trojanovice, okres Nový Jičín, vyhlášeno v r. 1955, přehlášeno na NPR v r. 1989, celková výměra 144,93 ha.

Motiv ochrany: Rozsáhlý komplex porostů vcholových partií Radhoště, ovlivněný nepříznivými klimatickými vlivy, zejména sněhem a námrazou.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen flyšovými komplexy godulského souvrství slezské jednotky vnějšího flyšového pásma s převahou odolných pískovců nad jílovci. Profil charakteristických nazelenalých glaukonických pískovců je odkryt v kamenolomu v Trojanovicích nedaleko hotelu Ráztoka. Pro vrcholové oblasti Radhošťské hornatiny je charakteristické hlubinné ploužení, které porušuje horninový masív a dochází k rozvolnění vrcholových poloh vysokých hřbetů. Vznikají zde rozsáhlé skalní sesuvy, na jejichž odlučné plochy jsou vázány rozsedlinové pseudokrasové jeskyně.

Botanika: V bylinném podrostu se vyskytují mimo jiné česnek medvědí, dymnivka dutá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, sněženka podsněžník, lilie zlatohlávek, prvosenka vyšší, sedmikvítek evropský aj.

Zoologie: Z živočichů se zde vyskytují např. holub doupňák, žluna šedá, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, lejsek bělokrký, krkavec velký, ořešák kropenatý, kos horský, sýkora lužní. Na slunných lokalitách se vyskytuje ještěrka živorodá a zmije obecná, z drobných savců např. vzácná myšivka horská (Sicista betulina) SO.

Lesnictví: V hřebenové části převažuje smrk ztepilý, doprovázený javorem klenem a bukem lesním. Zejména smrky trpí drsným horským klimatem, což se projevuje zakrslým vzrůstem a četnými zlomy a vývraty. V nižších polohách na rozsáhlých plochách severního úbočí Radhostě se tvoří víceetážové porosty s mohutnými buky, vtroušeným javorem klenem a s ojedinělým výskytem kdysi hojné jedle bělokoré. Ve východní části rezervace je na kamenitém svahu bohatý výskyt javoru klenu. Nejstarší bukové poroty (více než 180 let) mají charakter přirozených lesů, v horních částech s přechodem v zakrslé formy. Střední a východní část rezervace tvoří stejnověké porosty zhruba o 70 let mladší.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Na celém hřbetu Radhoště probíhala intenzivní pastva, která měla vliv na stav okolních lesů. Část porostů byla od konce 19. století hospodářsky využívána. Umělé zalesnění kosodřevinou v hřebenových partiích bylo provedeno kolem roku 1930. Rezervace je přístupná pouze po značených turistických cestách. Území bylo zařazeno do programu CORINE - biotopy.

Historie: V roce 1955 byly vyhlášeny za rezervaci dvě oddělené části nejstarších porostů Radhošť I a II o rozloze 74,76 ha, které byly v roce 1989 propojeny v jeden celek a plocha rozšířena na současnou výměru.
Národní přírodní rezervace Radhošť
Národní přírodní rezervace Radhošť

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 24.06.2008 v 09:25 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba