KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Lišková

Řeřišnice trojlistá (foto Fr. Jaskula)
Řeřišnice trojlistá (foto Fr. Jaskula)
Základní údaje: Přírodní památku Lišková tvoří smíšený lesní porost, který se nachází na severozápadních svazích, asi 400 m severně od vrcholu Korytovo (881,6 m), v pramenné oblasti Velké Smradlavé (pravostranného přítoku Bílé Ostravice), v nadmořské výšce 745 - 775 m, asi 3 km západně horského střediska Bumbálka. Katastrální území Bílá, obvod lesního závodu Ostravice, polesí Kavalčanky, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v r. 1973, celková rozloha 2,4804 ha.

Motiv ochrany: Lidskými zásahy ovlivněné lesní porosty s dosud hojnou květenou původních lesních společenstev. Hlavním předmětem ochrany je v CHKO Beskydy ojedinělý výskyt řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia).

Geologie, půdní poměry: Nejsevernější pásmo magurské jednotky tvořené střídajícími se soláňskými a bělověžskými vrstvami. Horský reliéf je silně denudovaný, s mocnými zvětralinami, jsou na nich vyvinuty hluboké hnědé lesní půdy.

Botanika: Ze stromů zde převládá smrk ztepilý (Picea abies), dále je zastoupen buk lesní (Fagus sylvatica), v menší míře i javor klen (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokorá (Abies alba). V bylinném patře, na místech s vyšší půdní vlhkostí, roste devětsil bílý (Petasites albus), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), čarovník alpský (Circaea alpina), řeřišnice hořká (Cardamine amara) aj. Na sušších stanovištích tvoří podrost četné druhy kapraďorostů jako papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris). Dále se zde vyskytuje bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ostřice lesní (Carex sylvatica), pitulník horský (Galeobdolon montanum), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), svízel vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), violka lesní (Viola reichenbachiana) a žindava evropská (Sanicula europaea).

Místy najdeme typické druhy bučin - kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), rozrazil horský (Veronica montana), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), věsenku nachovou (Prenanthes purpurea) a druhy kyselých bučin, např. brusnici borůvku (Vaccinium myrtillus), biku hajní (Luzula luzuloides), jestřábník zední (Hieracium murorum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) a třtinu rákosovitou (Calamagrostis arundinacea). Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) je alpským migrantem a je hojná především ve střední a dolní části území.

Zoologie: Kulturnější charakter lesních porostů poskytuje vhodné podmínky pouze pro běžné druhy živočichů, jako jsou mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), krahujec obecný (Accipiter nisus), sluka lesní (Scolapax rusticola), holub hřívnáč (Columba palumbus), kos horský (Turdus torquatus), králíček obecný (Regulus regulus), pěvuška modrá (Prunella modularis) a veverka obecná (Sciurus vulgaris). Lišková je díky své poloze na úbočí odlehlého pohraničního hřebene areálem výskytu velkých šelem, vzácně zde prochází rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd hnědý a vlk evropský.

Lesnictví: Les je zařazen do uznaných semenných porostů s průměrným věkem 240 let, což umožňuje získat geneticky kvalitní následný porost přirozenou obnovou. V lesních porostech je možno hospodařit jen podle platných lesních hospodářských plánů, při jejichž zpracování se vychází ze speciálních plánů ochrany.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Dlouhodobým cílem péče o území je postupné zvyšování podílu buku a jedle. Zásahy jsou soustředěny především na podporu přirozeného zmlazení lesních porostů a jejich ochranu před okusem spárkatou zvěří. Nedaleko horního okraje chráněného území prochází červeně značená hřebenová turistická trasa z Bumbálky přes vrcholy Beskyd a Korytovo do Turzovky, která vede střídavě po české i slovenské straně hranice.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecbila.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.02.2010 v 08:45 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba