KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Choryňská stráž

Přírodní památku tvoří jižní a jihovýchodní stráň Choryňské stráže s extenzivním sadem, květnatými loukami a drobnými porosty dřevin včetně dubového lesa. Rozkládá se v okrese Vsetín v katastrálním území Choryně na parcelách číslo 651, 202-3, 210-212, 213 (část), 215-217, 218 (část), 220 a 227, dle PK se jedná o parcely číslo (186/2), (190), (191/1-3), (192), (195), (197 až 202), (203/1-2) a (205/1). Celková výměra přírodní památky činí 8,3471 ha, ochranné pásmo 0,7102 ha.

Vyhlášení: Nařízení č. 7/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 22. února 1999 o vyhlášení přírodní památky "Choryňská stráž" v k. ú. Choryně a jejího ochranného pásma. Důvod vyhlášení: ochrana luk s teplomilnými prvky fauny a flory s výskytem zvláště chráněných druhů, zejména orchideje vstavače kukačky, dále zárazy rusé a modřence chocholatého, krutihlava obecného a otakárka fenyklového, ochrana ukázky přirozené sukcese původního dubového lesa s jeho typickou faunou a florou.

Botanika: Výskyt teplomilných druhů rostlin, včetně dvou zástupců čeledi vstavačovitých, vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula subsp. signifera) a vstavače kukačky (Orchis morio). Z dalších druhů zde roste záraza alsaská, smldník jelení (Peucedanum cervaria), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), modřenec chocholatý (Muscari comosum) aj. Docházi zde k přirozenému zmlazování dubu.

Zoologie: Početné různé druhy hmyzu, z motýlů se hojně vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon) aj. Z ptáků se vyskytuje např. krutihlav obecný.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní rezervaci a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí. Území je ohroženo sukcesí, větší část je kosená, menší leží ladem.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 13:15 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba