KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Víno Mikulov [ Historie (archivní dokument) ]

Víno Mikulov

Počátek vinařství v mikulovské oblasti sahá do 3. století n.l. do doby příchodu římských legií na Moravu. V 8.-9. století - v období Velkomoravské říše se pěstování vinné révy již plně rozvíjelo. V tomto období byl založen Mikulov, osada na starobylé obchodní cestě spojující sever a jih Evropy.

Z 11. století, kdy byly postaveny hrady Mikulov, Děvičky a Sirotčí hrad, pocházejí první písemné zprávy o vinicích, které obhospodařovaly a následně obchodováním s vínem se zabývaly zejména kláštery a feudální statky např. církevní řád Kapucínů v Mikulově.

Od r. 1249 vládli v Mikulově Lichtenštejnové. V této době byl Mikulov jedním z největších měst (400 usedlostí) na Moravě, vznikla zde organizačně-právní vinařská sdružení - městské řemeslné cechy spojené se vznikem sklepního hospodářství.

Ve 14. století již převládla rozloha vinic nad zemědělskou půdou. V první polovině 15.století byl zaznamenán rozvoj pěstování červeného vína.

Doba vrcholného rozkvětu hradu Mikulov, města i okolních osad je datována od r. 1575, kdy se ujali moci Dietrichsteinové.V té době náleželo Mikulovu 800 ha vihohradů. S rozvojem panských vinohradů se budovalo velkolepé sklepní hospodářství např. i zámecký sklep v Mikulově. Ve druhé polovině 16. st. vrchnost povolila stavby sklepů a lisoven i poddaným. V této době byl Mikulov útočištěm novokřtěnců - Habánů, kteří byli mimo jiné i výbornými vinaři. Proslulost mikulovského vinařství dosvědčuje Horenský řád z r. 1586 (obdoba dnešního vinařského zákona o vinohradnictví). V tomto i následujících stoletích se rozšířila v Mikulově komunita Židů, kteří mimo jiné obchodovali s vínem - jak naznačují účty Pražské rychty z let 1618-1620 za mikulovská vína.

V 17. století, přesněji v r.1631, povolal kardinál František Dietrichstein do Mikulova církevní řád Piaristů, kteří zde postavili gymnázium, koleje a hospodářské budovy .

V 18.st. postihlo město několik požárů - nejničivější v r. 1784, kdy padlo za oběť požáru 350 domů, radnice i církevní stavby.

Na přelomu 18. a 19. století a v 19. století byly prováděny stavební obnovy města, bylo tedy obnovováno i sklepní hospodářství, které přetrvává do současnosti. O obnově vinařství svědčí i založení jednoho z nejstarších moravských spolků - Okresní spolek pro zemědělství a vinařství, který měl v 19. st. přes 2000 členů .

Historie vinařských podniků v Mikulově začíná rokem 1873, kdy bylo zřízeno Jihomoravské sklepní družstvo v Mikulově, které sdružovalo vinařská družstva v okrese Mikulov a jehož účelem byla ochrana členských vinic a péče o zvelebování vinařství a ovocnářství v okrese Mikulov.

V roce 1945 bylo založeno Družstvo vinařských podniků v Mikulově, které slučovalo celkem 24 vinařských podniků a obchodníků s vínem. V roce 1952 bylo družstvo znárodněno a jeho majetek byl převeden do národního podniku Jihomoravské vinařské závody, se sídlem v Brně, později v Mikulově.

V roce 1956 byla vybudována sektárna a zahájena výroba sektu VENUŠE klasickou metodou kvašení vína v lahvích.

V prvním roce šedesátých let došlo opět k reorganizaci vinařského oboru vytvořením podniku s celostátní působností se sídlem v Bratislavě a závody po celém území republiky.V roce 1969 byl mikulovský závod začleněn pod nově vzniklý podnik - Moravské vinařské závody s.p. Mikulov.

V návaznosti na rostoucí produkci hroznů a plánovaný rozvoj vinohradnictví byla v r. 1966 zahájena výstavba nového závodu v průmyslovém areálu v Mikulově. Nový závod zahájil provoz v roce 1969 s lahvovací a skladovací kapacitou 80.000 hl. Sortiment výroby se rožšířil o známková vína Mikulovská romance bílá a červená, které se staly nejprodávanějšími výrobky závodu Mikulov.

K 1.3. 1991 vznikl delimitací státního podniku Moravské vinařské závody samostatný právní subjekt státní podnik Víno Mikulov.

Akciová společnost Víno Mikulov byla založena k 1.5.1992 v rámci 1.vlny kupónové privatizace. Ke dni založení měla cca 12 tis. akcionářů. Nejvýznamnějšími akcionáři byl FNM, Živnostenská banka, VÚB Bratislava a IKS Komerční banky.

Významným zlomem v historii společnosti byl počátek roku 1997, kdy fondy KIS České pojišťovny společně s a.s. Bohemia Sekt získaly ve Víně Mikulov, a.s. rozhodující majetkové podíly. Tito noví vlastníci jednající ve shodě zvolili na mimořádné valné hromadě akcionářů 14.2.1997 nové statutární orgány a stanovili novou strategii vývoje společnosti.

V oblasti technologie výroby vína bylo odstoupeno od technologie teplého plnění zavedením sterilního plnění vína za studena. Při tomto způsobu plnění jsou používány pouze fyzikální metody ošetření vína jako např. sterilní filtrace přes deskový filtr a následná filtrace přes membránové filtry. Část hroznů ze sklizně roku 1997 byla zpracována řízeným kvašením moštů, v celé šíři výrobního procesu bylo zpřísněno dodržování technologické kázně. Všechna tato opatření mají jediný cíl - udržení stálé a vysoké kvality a jakosti vín.

Akciová společnost Víno Mikulov dnes nabízí svým zákazníkům na tuzemském trhu i v zahraničí široký sortiment výrobků. Dominantní postavení zaujímají odrůdová vína jakostní, další skupiny tvoří známková vína jakostní i stolní, vína ovocná, vína šumivá, vína dezertní kořeněná a alkoholické i nealkoholické nápoje. Celkem bylo v roce 1997 prodáno na tuzemském trhu více než 7 mil. litrů, což představuje tržní podíl při předpokládané celkové spotřebě cca 130 mil. litrů asi 5,4 %.

Pozitivně se vyvíjí zahraniční prodej, který byl v roce 1997 v objemových ukazatelích téměř pětkrát vyšší než v roce 1996, ve finančních ukazatelích dokonce devětkrát. Hlavními zahraničními trhy jsou Slovensko, dále Kanada, Taiwan, Čína, Belgie, Švédsko a Švýcarsko.

Spojením s významným producentem vín Bohemií Sekt Starý Plzenec, byl ovlivněn i celý uplynulý rok , a to jak po stránce technologické, tak obchodní.

V tomto roce přichystala společnost VÍNO Mikulov, a.s. novou kolekci vín, která zaujme nejen novými etiketami, ale i vysokou kvalitou. Odrůdová a známková vína, která jsou nabízena především do velkoobchodů a supermarketů, jsou prezentována výraznými etiketami s motýlem, který jako ústřední motiv vyjadřuje lehkost, jemnost a hedvábnost. Modrý motýl byl vybrán pro všechny druhy červeného vína jako je Frankovka, Svatovavřinecké či Modrý Portugal.. Etikety na bílých vínech nesou motýla žlutého, jako kupříkladu Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené či Ryzlink rýnský. " Motýlové "mají za úkol viditelně upoutat zákazníka. Od listopadu roku 1998 jsou v naší nabídce pro gastronomii obsažena i vína vyšších kategorií, jako vína s přívlastkem a vína vyráběná metodou řízeného kvašení. Jsou dodávány v nevratných čirých nebo zelených lahvích a opatřeny novou atraktivní etiketou. Celá kolekce speciálních vín byla prezentována v předních interhotelích v Praze, Brně a Ostravě. Samozřejmě, že nebude chybět ani na výstavě VINEX 99.
Dalším novým výrobkem akciové společnosti VÍNO Mikulov, který jsme představili tuzemskému trhu je Poezie bílá a Poezie červená balena v tzv. combiblocích o objemu 1 l.


Velmi kladně hodnoceným vínem naší produkce se stala odrůda Müller Thurgau. Toto víno, společně s dalšími dvaceti výrobky stejné odrůdy , ale různých výrobců, testovala Mladá fronta DNES v senzorické laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické. Hodnocení probíhalo podle stobodového systému Mezinárodní unie enologů pro senzorickou analýzu vína. Náš Müller Thurgau obdržel krásné druhé místo s 83,8 body.

V roce 1998, přestože a.s. procházela různými změnami např. ve výrobkové strategii, nebyl zaznamenán pokles prodeje na tuzemském trhu. Prodáno bylo více než 7 mil. litrů, což představuje udržení tuzemského tržního podílu na celkové spotřebě asi 5,5 %. Co se týká zahraničního obchodu , v roce 1998 jsme zaznamenali celkový obrat 1656,06 hl, což je asi 162 % ve srovnání s rokem předešlým.


V roce 1999 akciová společnost Víno Mikulov pracovala jako plně integrovaný člen uskupení Bohemia Sekt s cílem dosáhnout dalšího posílení postavení společnosti na trhu vín v České republice . V roce 1999 byla dokončena celková revitalizace společnosti Víno Mikulov jak v oblasti výrobně -technologické, finančně ekonomické, tak i obchodně-marketingové. Tím byly vytvořeny základní předpoklady pro dlouhodobý rozvoj akciové společnosti Víno Mikulov.

Společnosti se i přes nepříznivý ekonomický vývoj v České republice podařilo zvýšit svůj podíl na trhu s vínem na téměř 8%. Celkový prodej vín a nápojů do tržní sítě dosáhl objemu 108 476 hl, celkové tržby pak téměř 410 mil. V tomto roce dosáhla nejlepších prodejních výsledků ve své novodobé historii. Významně se zvýšil počet gastronomických zařízení nabízejících výrobky Vína Mikulov a domácností tyto výrobky nakupujících.

Přímý prodej vína byl podporován pravidelnými ochutnávkovými akcemi , které se uskutečňují za spoluúčasti obchodních zástupců Bohemia Sektu a jsou prováděny v největších prodejních sítích a velkoobchodech v celé České republice. Dle marketingového plánu probíhají v těchto zařízeních i promoční akce ( podpora prodeje výhodnou cenou ). Dalšími akcemi jsou ochutnávky v oblasti gastronomie , které jsou směřovány do největších hotelů naší republiky, dále pak do speciálních vinoték a dalších gastronomických zařízení.

Nezapomínáme samozřejmě na naše obchodní partnery ,pro které se připravují společenské akce jako je např. setkání v Ledeburských zahradách v Praze, Gurmánské hody na hradě Točník, Vinofórum v Lednici, různé společenské večery v předních hotelích naší republiky nebo soutěže jako je např. soutěž sommelierů atd..


Nejvíce podporovaným výrobkem byl Svatý Urban , v druhé polovině roku dále pak nový druh šumivého vína NIKÉ demi sec, který je vyráběn v akciové společnosti Bohemia Sekt.

Pro příchod nového tisíciletí byl zákazníkům a obchodním partnerům představen nový výrobek známkového vína , který byl výstižně nazván : Millenium bílé a Millenium červené. Tento výrobek je vyjímečný svou atraktivní etiketou a je určen zákazníkům střední příjmové skupiny. Dalším výrobkem pro tuto příležitost byla sada archivních vín limitovaného počtu 2000 ks - Frankovka 96 , Sylvánské zelené 96, Rulandské bílé 96. Vína byla uložena do dřevěné krabice s dřevitou vatou a každá láhev měla svoje pořadové číslo. Třetí skupinou vín určených pro příchod nového milénia byly všechny druhy vín odrůdových , ze známkových vín Svatý Urban bílý a červený, Mikulovská romance bílá a červená, u kterých byl změněn vzhled etikety - zlatou pečetí symbolizující tzv. Collection 2000.


V roce 2000 společnost Víno Mikulov a.s. dosáhla nejlepší prodejní výsledky ve své historii, když vzrostl prodej meziročně o 3 % na více než 14,5 mil. lahví vín a očekávané tržby činily 370 mil. Kč, což je meziroční meziroční nárůst o 5 %. Největší růsty prodejů zaznamenala hlavně ročníková odrůdová vína řady "Sommelier club" a výrobková řada stolních vín.


Počátkem roku 2001 uskupení Bohemia Sekt představilo na tiskové konferenci dlouhodobou strategii uskupení zaměřenou na upevňování a posilování pozice uskupení, profilování akciové společnosti Bohemia Sekt ve Starém Plzenci jako renomovaného výrobce šumivých vín a akciové společnosti Víno Mikulov jako nejvýznamnějšího výrobce révových tichých vín v České republice.
Cílem uskupení při budování kapacit ve společnosti Víno Mikulov je snaha dosáhnout efektivnějšího využití výrobních a stáčecích, skladovacích a distribučních kapacit obou provozů. Dále zajistit snížení nákladů souvisejících s výrobu tichých vín a šumivého vína Venuše a zvýšení produktivity práce v rámci jednotlivých provozů i celého uskupení Bohemia Sekt.
Společnost pokračuje ve svém záměru vybudovat silné českomoravské vinařské uskupení s jistým surovinovým zázemím, schopné po vstupu České republiky do Evropské unie uspět v konkurenci s evropskými vinařskými velmocemi.


Na mezinárodní výstavě Víno a destiláty 2001 představil ředitel společnosti Víno Mikulov a.s. Ing. Jaroslav Hlaváč novinku Müller Thurgau Demi Sec. Český trh šumivých vín tak přivítal nový prémiový, atraktivní sekt, který překvapí na první pohled a při ochutnání okouzlí.


Společnost Víno Mikulov zaznamenala počátkem roku 2002 úspěchy v rámci 10. ročníku mezinárodního vinařského veletrhu Vinex 2002, když v kategorii sektů obsadila druhou příčku se šumivým vínem Venuše mikulovská brut a v kategorii červená víno získala třetí místo s Frankovkou - pozdní sběr ročník 2000. Toto víno je součástí řady predikátních vín s označením Víno Mikulov Sommelier Club.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bohsekt.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 03.05.2004 v 21:28 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba